Wybrane wiadomości KAI - Wrzesień 2017 r.

1. 300 lecie koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej dokonanej 8 września 1717 r. koronami ufundowanymi przez Ojca Świętego Klemensa XI, pierwszej na ziemiach polskich, było okazją do przypomnienia apelu Prymasa Tysiąclecia o przemianę w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, zaczynając od siebie a nie od innych, aby to nasze przemienione życie stało się żywym diamentem w nowej królewskiej koronie Maryi. Wydarzenie jubileuszu koronacji uczcił Narodowy Bank Polski wydaniem okolicznościowego banknotu 20 zł a Poczta Polska specjalnym znaczkiem. Uczestnicy Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych odbytej na Jasnej Górze w dniu 25 sierpnia b.r. kontynuowali prace nad Wytycznymi w odniesieniu do duszpasterstwa małżeństw i rodzin oraz inicjatywą społeczną w celu prawnej ochrony życia dzieci poczętych. ( KAI- zeszyt nr.35 )

2. W wystąpieniu na obchodach 78 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej abp Stanisław Gądecki stwierdził, ze wojna ta była wydarzeniem o niebywałych konsekwencjach dla Polski, Europy i świata, prawdziwym upadkiem ówczesnej cywilizacji. Przyniosła ona banalizację śmierci, nienawiści i przemocy o nieznanych przedtem rozmiarach. Katyń i Auschwitz stały się symbolami szczególnego objawienia się bezwzględności zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. (KAI. –zeszyt nr. 36)

3. W Gietrzwałdzie odbyły się 10 września b .r. główne uroczystości 140 rocznicy objawień Matki Boskiej i 50-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Jest to jedyne miejsce w , gdzie objawienia maryjne zostały uznane przez Kościół i jedno z dwunastu miejsc na świecie. Prymas Polski w kazaniu wskazał, że to ,czego nam dzisiaj najbardziej potrzeba to siły, która bez gwałtu i przemocy wszystko uspokaja, jednoczy i raduje. Jest to siła Królowej, która jest naszą Matką. Toczy się obecnie proces beatyfikacyjny Barbary Smoluchowskiej, jednej z dwu wizjonerek. Zdaniem ks. K. Bielawego, koordynatora uroczystości jubileuszowych w Gietrzwałdzie tamtejsze objawienia były najważniejszymi wydarzeniami w dziejach narodu polskiego po powstaniu styczniowym a przed odzyskaniem niepodległości. (KAI – zeszyt nr.37 )

4. Na świecie żyje750 mln. osób dorosłych, którzy nie potrafią czytać ani pisać. Wspólnota międzynarodowa UNESCO zobowiązała się, iż do roku 2030 wszyscy ludzie na świecie będą mieli możność nauki czytania i pisania. (KAI – zeszyt 37)

5. We wrześniu b.r. minęła pierwsza rocznica działalności polskiego oddziału międzynarodowego portalu- projektu ewangelizującego – ukazującego się pod wspólną nazwą ALETEJA w siedmiu językach, w tym polskim. Organizacyjnym partnerem w Polsce jest KAI. (KAI- zeszyt nr.38)

6. Lider Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek wypowiedział się za wypowiedzeniem ratyfikowanej przez Polskę t.zw. Konwencji Stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ratyfikowało ją tylko 16 państw. W zamian proponuje zawarcie przez Polskę międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która byłaby alternatywą dla perspektywy genderowej i zasadniczo wzmacniała europejską opinię chrześcijańską. ( KAI- zeszyt nr. 39)

Wybrane wiadomości KAI - lipiec 2017

1. Ponad 13 tysięcy darczyńców w Polsce wspiera ponad 4 tysiące rodzin w Syrii w ramach projektu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Do końca 2017 r. planowane jest przekazanie rodzinom w Syrii ponad 20 mln. złotych. W opinii członków Rady Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce nasza pomoc powinna się realizować przede wszystkim w krajach objętych wojną i pomagać tam ludziom pozostać w ich własnych domach. (KAI- zeszyt 27/28)

2. Wieloletni sekretarz prymasa Hlonda i prymasa Wyszyńskiego abp Antoni Baraniak był niezwykle brutalnie traktowany w okresie uwięzienia w latach 1953- 56 – zdzieranie paznokci, przetrzymywanie nago w wychłodzonej piwnicy z kapiącą wodą, bicie i psychiczne maltretowanie. Odbyło się około 150 przesłuchań. Ówczesne władze miały nadzieje, że wymuszą na nim fałszywe zeznania mające być podstawą do oskarżenia prymasa Wyszyńskiego o szpiegostwo i zdradę stanu. W czerwcu br. zapadła decyzja o ponownym podjęciu umorzonego w 2011 roku postępowania prokuratorskiego w tej sprawie. (Wiadomości KAI- zeszyt 27/28)

3. W obecnej sytuacji aktywnej wrogości muzułmanów w Ziemi Świętej wobec chrześcijan wielką rolę w opiece nad tamtejszymi chrześcijanami spełniają franciszkanie. Kapituła franciszkanów w 1217 roku podjęła decyzję założenia prowincji - kustodii-  franciszkańskiej w Ziemi Świętej. Bulla papieża Klemensa VI pochodząca z 1312 roku nadała Franciszkanom prawo do opieki nad miejscami świętymi i ustanowiła pierwszy klasztor na górze Syjon położony obok wieczernika. Franciszek spotkał się w okresie wypraw krzyżowych z sułtanem, a w 1409 roku sułtan nakazuje, że w Ziemi Świętej mogą przebywać z ramienia łacinników wyłącznie Franciszkanie. Spełniają oni opiekę nad miejscamiświętymi i nad pielgrzymami, prowadzą szpitale, apteki, domy opieki i szkoły. Muzułmanie nazywają ich „braćmi od sznura”. Prowadzą badania archeologiczne i  działalność charytatywną. (KAI- zeszyt 27/28)

4. W Europie postępuje ustanawianie cywilnych praw sprzecznych z nauką Kościoła: - Francuski wymiar sprawiedliwości zgodził się aby Francuzi mogli korzystać z praktyki surogacji - wynajmowania sobie kobiet do rodzenia dzieci. Dotyczy to wyłącznie wynajmowania kobiet za granicą. Pary francuskie, które uzyskają dziecko tą drogą będą formalnie uznawane za rodziców. Surogacja w kraju jest we Francji zabroniona.

- Narodowy Komitet Konsultacyjny ds. Etyki we Francji powiedział się ostatnio za udostępnieniem sztucznego zapłodnienia samotnym matkom i parom lesbijskim. Prezydent Makron już zadeklarował, że prawo zostanie zmienione zgodnie z opinią komitetu. Francuscy biskupi wzywają do opamiętania się i sprzeciwu wobec tej z góry zaplanowanej eliminacji ojcostwa. W tej decyzji za mało się myśli o prawach dziecka.

- Do ustawodawstwa cywilnego w Niemczech wprowadzono zasadę, że w przyszłości osoby tej samej płci będą mogły zawierać „ małżeństwa”.

- O tym, że jesteśmy świadkami pewnego bardzo znaczącego procesu kulturowego wyraźnego i w pełni świadomego odchodzenia od Europy rozumianej jako Europa ducha piszą członkowie prezydium Konferencji Episkopatu Polski z okazji 75. rocznicy śmierci św. Edyty Stein. Europa chce za wszelką cenę żyć tak jakby Boga nie było i zapomnieć o swoich chrześcijańskich korzeniach. Temu procesowi towarzyszy głoszenie prawa do eutanazji, prawa do zabijania własnych nie narodzonych jeszcze dzieci, podważanie instytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, promowanie ideologii gender. Po raz kolejny potwierdza się słuszność słynnego stwierdzenia Fiodora Dostojewskiego „ Jeśli Boga nie ma to wszystko wolno”. (KAI- zeszyt 29)

5 W czasie oficjalnej wizyty w Polsce prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump powiedział w dniu 6 lipca, że „wspólnie musimy bić się za rodzinę, wolność, kraj i Boga”. (KAI-zeszyt 29)

6. W 76. rocznicę pogromu ludności żydowskiej z inspiracji Niemców w Jedwabnem koło Łomży w dniu 10. lipca 1941. roku dokonanego przez 30-osobową grupę polskiej ludności cywilnej, w którym zapędzono na rynek, poczym zamknięto w stodole i żywcem spalono około 300 do 400 osób, odbyła się uroczystość pamięci , w czasie której przewodniczący Rady ds. Dialogu z Judaizmem biskup Rafał Markowski powiedział:” To jest wielki ból i wyrzut sumienia, za który to ból wszystkich braci i siostry narodu żydowskiego przepraszamy”. Przewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów powiedział, że od lat w uroczystościach pamięci uczestniczą ludzie z okolicznych wsi mający jedwabińskich krewnych, czasem rodziców, dziadków. Ta zbrodnia jest dla nich bolesną i okrutną raną. Nawet mówić o niej nie umieją, nie radzą sobie ze snami. Nie potrafią pojąć co się wydarzyło i jak to „coś” mogło się wydarzyć. (KAI- zeszyt 29)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.